insanın hiç görmediği bir yeri çok özlemesi

kimler var?