87 aydan sonra ilk defa zamanında maaşını alan insan mutluluğu

kimler var?